SÖKER DU ETT PROFESSIONELLT HANTVERKSFÖRETAG?

Efterlagning

Efter vår långa erfarenhet gällande betongprodukter kan vi hantera problem på alla olika fasadytor vilket gör oss unika i Sverige.
Vi har lång erfarenhet av:
Terrazzo (slipad yta) – Vi erbjuder våtslipning och lagning av skador, sprickor samt andra åtgärder ni som kund kan vara i behov av.
Frilagda väggar – Frilagda väggar är när retarder används i formen där betongelementet gjuts vilket gör att man dagen efter gjutning kan spola väck cementen och således få fram en frilagd stenyta. Vi har lång erfarenhet gällade lagning och justering av sån yta.
Infärgad betong – Infärgad betong är pigmenterad betong och det kan vara svårt för folk med mindre erfarenhet att åtgärda problem som dyker upp med denna yta. Vi har lång erfarenhet och ett antal referensobjekt vi fått goda resultat med oavsett om det är rött, svart eller vitt pigment.
Målade väggar – Vi erbjuder spackling och lagning av skador så målarn behöver lägga minimalt med tid för att få till en fin yta att måla.
Vocuborstad yta – Vocuborstad yta är en borste som gått på betongytan och tagit bort en del av cementen så översta delen av stenen i betongen frigörs och skapar en fin yta. Vi har lång erfarenhet gällande denna yta.
Lapp och lag – Vi erbjuder lapp och lag invändigt så ni kan låta era montörer sköta montaget ostört.

Sågning

Ibland under montaget blir fogarna mellan väggar och andra betongelement för tajta för att det ska gå att mjukfoga med ett godkänt resultat (mjukfogarn kräver ofta runt 16 mm). Om det sker erbjuder vi att såga upp fogarna och ta hand om eventuella skador samtidigt.

Tvättning

Vi erbjuder tvätt av era betongprodukter för att få bort kalk och smuts. På våren när frosten går ur väggarna drar den ofta med sig kalk ut på fasaden vilket kräver en syratvätt för att få god yta. Vi använder en miljövänlig syra som inte attackerar stål eller glas.
Vi använder hetvattentvätt och miljövänliga rengöringsmedel.

Justering och besiktningsanmärkningar

Vi hjälper er med alla problem som dyker upp med era betongelement och löser de besiktningsanmärkningar som dyker upp i nära samarbete med projektledare från Ert företag.